Mesilassülem pihlakaoksal. Foto: Andres Tamla

Annan mesindusvaldkonnast huvitatule nõu alates sellest, kuidas valida mesilasse inventari, kuni selleni välja, kuidas kirjutada mesindusalaseid projekte (PRIAle või Töötukassale). Teen koostööd Maaelu Edendamise Sihtasutusega (MES), olen üks kahest mesinduskonsulendist Eestis.

 

Hind. MESi hinnakirja järgi on nõustamisteenuse hind 41.45 eurot/tund. Soovi korral saab taotleda MESist nõuandetoetust, mis katab kuni 90% nõustamisteenuse hinnast.

Nõuandetoetuse saamise tingimused: toetust on võimalik saada mesindusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning kelle mesila on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Loe lisa MES nõuandeteenistuse lehelt.